JAVA – PLATFORMA STANDARDOWA

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Tablice i napisy
 • Reprezentacja czasu, formatowanie wydruków, lokalizacja, wersje językowe
 • Interfejsy clonable, serializable, comparable
 • Typy generyczne i złożone struktury danych
 • Znakowe i binarne strumienie I/O, obsługa konsoli
 • Runtime, logi, SecurityManager
 • Refleksje, dynamiczne ładowanie klas

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla początkujących programistów, znających podstawowe cechy (typy danych, instrukcje, model obiektowy) języka Java.
 • Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu Java – podstawy
 • Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędne są dobre umiejętności związane z:
  • obsługą komputera i systemu operacyjnego
  • tworzeniem dokumentów tekstowych w dowolnym edytorze
  • wyszukiwanie informacji w internecie
  • podstawowa znajomość języka angielskiego

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Charakterystyki poszczególnych kontenerów danych
  • Znaczenie interfejsów standardowych
  • Zasada działania typów generycznych i konkretyzacji
  • Koncepcja strumienia oraz kanałów wejścia/wyjścia
  • Zastosowania mechanizmu refleksji
  • Zasada działania zarządcy bezpieczeństwa
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Korzystać z różnych implementacji kolekcji dobierając je adekwatnie do rozwiązywanego problemu
  • Stosować i implementować interfejsy standardowe
  • Tworzyć ogólne implementacje algorytmów korzystając z typów generycznych
  • Używać standardowych strumieni i kanałów wejścia/wyjścia
  • Tworzyć dzienniki zdarzeń aplikacji korzystając z mechanizmu loggera
  • Korzystać w aplikacji z zasobów systemu operacyjnego
  • Rozwiązywać problemy lokalizacji i wielojęzykowości w aplikacji
 • Tworzyć aplikacje rozszerzalne (modularne)

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Programista Java
 • Software developer
 • Regular Java Developer

 

Harmonogram usługi:

 • 48 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 8 spotkań

 

button