Witamy na podstronie projektu: „Akademia Certyfikacji IPMA-D”

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy poinformować, że  została podjęta decyzja o zakończeniu realizacji, a tym samym procesu naboru do kolejnych edycji projektu „Akademia Certyfikacji IPMA-D”.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem.

 

Zapraszamy do pobrania i złożenia formularza rekrutacyjnego:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa

Zał.1 do umowy uczestnictwa

Zał.2 do umowy uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

 

O PROJEKCIE

 

Rekrutacja:

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w 6 edycjach w sposób ciągły

od II.2017 do VI. 2018

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić i dostarczyć do biura projektu formularz aplikacyjny (do pobrania powyżej) i zapoznać się z Regulaminem rekrutacyjnym. Do wglądu karta oceny formularza aplikacyjnego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie, do XI’18r., przez min. 66 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzonych certyfikatem IPMA-D.
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 72 osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Projekt przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

Projekt zakłada realizację96 godzinny kurs z zakresu zarządzania projektami przygotowujący do egzaminu IPMA-D. Szkolenie realizowane będzie w trybie weekendowym (sobota-niedziela), co dwa tygodnie, po 8 godz. dziennie, w ciągu 3 m-cy.

 

W czasie zajęć uczestnicy zdobędą wiedze z zakresu:

 • Definicja projektu, fazy projektu, narzędzia fazy rozpoznania
 • Specyfikacja, WBS, OBS, Macierz RACI
 • WBS, Diagram Sieciowy, Harmonogramy
 • Bilansowanie zasobów, histogram kosztów, krzywa S
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie finansami w projekcie
 • Zarządzanie zmianą i jakością w projekcie
 • Zarządzanie kontraktami i roszczeniami w projekcie
 • Warsztaty przygotowujące do egzaminu

 

Realizator projektu będzie pobierał od uczestników projektu opłatę motywacyjną w  wysokości 10 % kosztów kursu tj. 317,00 zł. Opłata nie będzie pobierana od osób pozostających bez pracy oraz niepełnosprawnych.

TERMINY ZAJĘĆ ED.3:

Ul. Tymienieckiego 19a w Łodzi, w godz. 09.00 – 16.15

zajęcia Terminy szkoleń
1 04.11.2017
2 05.11.2017
3 18.11.2017
4 19.11.2017
5 02.12.2017
6 03.12.2017
7 16.12.2017
8 17.12.2017
9 13.01.2018
10 14.01.2018
11 27.01.2018
12 28.01.2018

TERMINY ZAJĘĆ ED.2:

TERMINY ZAJĘĆ ED.1:

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROJEKTU

IV EDYCJA

02.11.2017-19.01.2018 REKRUTACJA
22.01.2018 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
22.01.2018 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
23-25.01.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
26.01.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
26.01.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 03.02.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
03.02.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
03.02-22.04.2018 SZKOLENIA
05.2018 EGZAMIN IPMA – D
 

III EDYCJA

01.08–20.10.2017 REKRUTACJA (rekrutacja przedłużona)
23.10.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
23.10.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
24-26.10.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
27.10.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
27.10.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 04.11.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
04.11.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
04.11.2017–28.01.2018 SZKOLENIA
02.2018 EGZAMIN IPMA – D
 

II EDYCJA

24.04-16.06.2017 REKRUTACJA
19.06.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
19.06.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
20-22.06.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
23.06.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
23.06.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 01.07.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
01.07.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
01.07-10.09.2017 SZKOLENIA
22.09.2017 EGZAMIN IPMA – D

I EDYCJA

01.02-24.03.2017 REKRUTACJA
27.03.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
27.03.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
28-30.03.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
31.03.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
31.03.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 08.04.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
08.04.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
08.04-11.06.2017 SZKOLENIA
22.06.2018 EGZAMIN IPMA – D