Witamy na stronie projektu: „Akademia Uprawnień”

Zapraszamy do pobrania i złożenia formularza aplikacyjnego:

Formularz aplikacyjny

Formularz wyboru szkolenia

Karta oceny formularza aplikacyjnego

Regulamin rekrutacji 

 

 

O PROJEKCIE

 

Rekrutacja:

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w 10 edycjach w sposób ciągły

od II.2017 do IX. 2018

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić i dostarczyć do biura projektu formularz aplikacyjny (do pobrania powyżej) i zapoznać się z Regulaminem rekrutacyjnym. Do wglądu karta oceny formularza aplikacyjnego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie, do końca 2018r., przez min. 200 osób dorosłych pracujących bądź zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania bądź eksploatacji urządzeń potwierdzonych odpowiednio certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach bądź Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wsparciem w projekcie objętych zostanie 240 osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Łącznie zrealizowanych zostanie:

  • 5 kursów z zakresu spawania (MAG i TIG)
  • 15 kursów z zakresu uprawnień SEP.

 

Projekt zakłada realizację dwóch rodzajów kursów:

SPAWANIE METODĄ MAG/TIG

  • 120 godzin kursów spawalniczych realizowanych weekendowo (sobota-niedziela), co tydzień, po 8 godz. dziennie.
  • Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym, realizowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, którego zdanie pozwoli nabyć uprawnienia w ramach danej metody spawania i otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 

EKSPLOATACJA/DOZÓR URZĄDZEŃ

(Gr1 – elektrycznych, Gr2 – energetycznych, Gr3 – gazowych).

  • 32 godz. kursów z zakresu uprawnień SEP, realizowanych weekendowo (sobota-niedziela), co tydzień, po 8 godz. dziennie

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym, realizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), którego zdanie pozwoli nabyć uprawnienia w ramach danej kategorii i grupy urządzeń Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w 3 kursach pozwalających nabyć uprawnienia danej kategorii (eksploatacja bądź dozór) odpowiednio dla danej grupy urządzeń (Gr1 – elektrycznych, Gr2 – energetycznych, Gr3 – gazowych).

 

Realizator projektu będzie pobierał od uczestników projektu opłatę motywacyjną w  wysokości:

75,00 zł za kurs z uprawnieniami SEP

235,00 zł za kurs z  uprawnieniami spawalniczymi.

Opłata nie będzie pobierana od osób pozostających bez pracy oraz niepełnosprawnych.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROJEKTU

V EDYCJA – EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ

01.08.2018-21.09.2018 REKRUTACJA
24.09.2018 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
24.09.2018 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
25-27.09.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
28.09.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
28.09.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 06.10.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
06.10.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
06.10.2018-25.11.2018 SZKOLENIA
LISTOPAD 2018 EGZAMIN

V EDYCJA – SPAWANIE

01.06.2018-27.07.2018 REKRUTACJA
30.07.2018 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
30.07.2018 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
31.07-02.08.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
03.08.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
03.08.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 11.08.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
11.08.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
11.08.2018-17.11.2018 SZKOLENIA
LISTOPAD 2018 EGZAMIN

IV EDYCJA – EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ

03.04.2018-04.05.2018 REKRUTACJA
07.05.2018 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
07.05.2018 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
08-10.05.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
11.05.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
11.05.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 19.05.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
19.05.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
19.05.2018-23.06.2018 SZKOLENIA
CZERWIEC 2018 EGZAMIN

IV EDYCJA – SPAWANIE

01.03.2018-23.03.2018 REKRUTACJA
26.03.2018 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
26.03.2018 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
27-29.03.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
30.03.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
30.03.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO  07.04.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
07.04.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
07.04.2018-14.07.2018 SZKOLENIA
LIPIEC 2018 EGZAMIN

III EDYCJA – EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ

18.11.2017-20.12.2017 REKRUTACJA
21.12.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
21.12.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
02-04.01.2018 ODWOŁANIA OD OCENY
05.01.2018 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
05.01.2018 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 17.02.2018 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
17.02.2018 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
17.02.2018-25.03.2018 SZKOLENIA
MARZEC 2018 EGZAMIN

III EDYCJA – SPAWANIE

01.10.2017-17.11.2017 REKRUTACJA
20.11.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
20.11.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
21-23.11.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
24.11.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
24. 11.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 02.12.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
02.12.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
02.12.2017-24.03.2018 SZKOLENIA
26.03 2018 EGZAMIN

II EDYCJA – EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ

01.08.2017-22.09.2017 REKRUTACJA
25.09.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
25.09.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
26-28.09.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
29.09.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
29.09.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 07.10.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
07.10.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
07.10.2017-17.11.2017 SZKOLENIA
PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2017 EGZAMIN
 

II EDYCJA – SPAWANIE

01.06.2017-18.08.2017 REKRUTACJA
21.08.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
21.08.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
22-24.08.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
25.08.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
25.08.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 02.09.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
02.09.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
02.09.2017-25.11.2017 SZKOLENIA
LISTOPAD 2017 EGZAMIN
 

I EDYCJA – EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ

01.04.2017-14.06.2017 REKRUTACJA (pierwotny termin rekrutacji do 30.05.2017)
19.06.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
19.06.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
20-22.06.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
23.06.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
23.06.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 01.07.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
01.07.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
01.07.2017-06.08.2017 SZKOLENIA
SIERPIEŃ 2017 EGZAMIN
I EDYCJA – SPAWANIE
01.02.2017-24.03.2017 REKRUTACJA
27.03.2017 OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEZ EKSPERTÓW
27.03.2017 LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
28-30.03.2017 ODWOŁANIA OD OCENY
31.03.2017 ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ PRZEZ EKSPERTÓW
31.03.2017 OSTATECZNA LISTA PRZYJĘTYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
DO 08.04.2017 DOSTARCZENIE POTWIERDZEŃ DOKONANIA WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY PROJEKTOWEJ
08.04.2017 PODPISANIE UMÓW O WSPARCIE SZKOLENIOWE (PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA W DANYM DNIU)
08.04.2017-16.07.2017 SZKOLENIA
LIPIEC 2017 EGZAMIN