LINUX PODSTAWY UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJI

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Instalacja i pierwsze kroki w systemie
 • Powłoka bash
 • Edycja tekstu, programowanie skryptowe
 • Konta użytkowników i mechanizmy uwierzytelniania
 • Konfiguracja przynależności do sieci
 • Zarządzanie oprogramowaniem

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób nie mających wcześniejszego doświadczenia w zakresie administrowania systemami GNU/Linux.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędna jest podstawowa znajomość architektury komputera (najważniejsze komponenty i zasoby) oraz sprawność w posługiwaniu się komputerem z dowolnym systemem operacyjnym w codziennym użytkowaniu

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Geneza i współczesność systemów z rodziny GNU/Linux
  • Przygotowanie do procesu instalacji
  • Tożsamość użytkownika
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Podstawowe ustawienia sieci
  • Dystrybucja i zarządzanie oprogramowaniem
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Przeprowadzić interaktywny i nieinteraktywny proces instalacji
  • Efektywnie korzystać z powłoki tekstowej
  • Tworzyć skrypty powłoki
  • Zarządzać kontami użytkowników
  • Zmieniać zasady uwierzytelniania
  • Konfigurować przynależność interfejsów sieciowych do sieci logicznych
  • Instalować, aktualizować i weryfikować oprogramowanie

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Administrator systemu Linux
 • Linux maintainer
 • Linux administrator
 • Zalecane kontynuowanie kursu w ramach kursu Linux – „Zarządzanie systemem operacyjnym”

 

Harmonogram usługi:

 • 36 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 6 spotkań

 

button