JAVA TECHNIKI PROGRAMOWANIA

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Środowisko IDE, maven; biblioteki i dokumentacja
 • Błędy i wyjątki
 • Testy, asercje, refactoring
 • Wersjonowanie
 • Analiza uruchomienia (debug)
 • Obsługa relacyjnych baz danych, SQL

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób które umieją już programować z wykorzystaniem języka programowania Java oraz klas i interfejsów znajdujących się w Java API.
 • Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu „Java – podstawy” i „Java – platforma standardowa”
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są
  • Umiejętności opisane w kursach „Java – podstawy” i „Java – platforma standardowa”
  • znajomość języka programowania Java
  • umiejętność budowania oprogramowania zorientowanego obiektowo z wykorzystaniem komponentów platformy Java (Java API).

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • wykorzystania bibliotek do budowy oprogramowania
  • metod dokumentowania kodu
  • programowania sterowanego testami, klas i zbiorów testów oraz typów asercji
  • zarządzania i wersjonowania kodu
  • analizy wykonania kodu
  • występowania i obsługi sytuacji wyjątkowych
  • łączenia oprogramowania z zewnętrznymi źródłami danych jak np. relacyjna baza danych
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające na:
  • konfigurację złożonych projektów wykorzystujących własne i publicznie dostępne biblioteki
  • zapewnienie podstawowej niezawodności działania komponentów programu poprzez testy jednostkowe
  • uzupełnienie konfiguracji projektu o dodatkowe informacje oraz kodu źródłowego o komentarze, na podstawie których jest możliwe automatyczne wygenerowanie dokumentacji projektowej
  • posługiwanie się nowoczesnymi systemami zarządzania wersjami kodu źródłowego takim jak np. GIT
  • napisanie i wykorzystanie własnej hierarchii klas wyjątków do sterowania i obsługi błędów
  • znajdowania w kodzie błędów wykrytych przez testy jednostkowe poprzez kontrolowane wykonanie kodu programu
  • utrwalanie danych w relacyjnej bazie danych,

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Software developer
 • Regular Java Developer
 • Software engineer Java

 

Harmonogram usługi:

 • 48 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 8 spotkań

 

button