JAVA – WZORCE PROJEKTOWE

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • UML
 • Wzorce projektowe konstrukcyjne
 • Wzorce projektowe strukturalne
 • Wzorce projektowe czynnościowe
 • Ziarna JavaBeans
 • Graficzny interfejs użytkownika zbudowany z komponentów JavaFX
 • Tworzenie programów wielowątkowych, mechanizmy synchronizacji

 

Dla kogo:

 • W kursie powinna wziąć udział osoba, która zna już język programowania Java i platformę Java (Java API) i potrafi je efektywnie wykorzystuje do tworzenia elastycznego oprogramowania
 • Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu „Java – podstawy” i „Java – platforma standardowa”
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są kompetencje w zakresie:
  • podstaw programowania obiektowego w języku Java (typy danych, instrukcje, model obiektowy)
  • wykorzystania możliwości platformy Java (Java API).

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu
  • Modelowania UML
  • Wzorców projektowych
  • Standardów JavaBeans i Java FX
  • Tworzenia programów wielowątkowych
  • Stosowania mechanizmów synchronizacji w programowaniu współbieżnym
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające
  • Interpretowanie i tworzenie diagramów UML
  • Stosowanie konstrukcyjnych wzorców projektowych
  • Stosowanie strukturalnych wzorców projektowych
  • Stosowanie czynnościowych wzorców projektowych
  • Tworzenie kodu z wykorzystaniem ziaren Java Beans
  • Budowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Java FX
  • Stosowanie mechanizmów synchronizacji do rozwiązywania problemów współbieżności

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Software developer
 • Software engineer Java
 • Software application engineer

 

Harmonogram usługi:

 • 48 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 8 spotkań

 

button