JAVA – ZAAWANSOWANE APLIKACJE DLA PLATFORMY JAVA EE

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Kontener i komponenty EJB, archiwa aplikacji WAR i EAR
 • Mechanizmy ochrony spójności danych biznesowych
 • Zabezpieczenia stosowane do autoryzacji w aplikacji biznesowej
 • Mechanizmy rejestrowania zdarzeń oraz kontroli odpowiedzialności w aplikacjach biznesowych
 • Obsługa błędów w aplikacjach biznesowych
 • Stosowanie usług sieciowych WebService

 

Dla kogo:

 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są kompetencje w zakresie podstaw programowania obiektowego w języku Java (typy danych, instrukcje, model obiektowy) oraz wykorzystania możliwości platformy Java (Java API) wraz z podstawami platformy Java EE.
 • W przypadku osób nie mających doświadczenia w wyżej wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursów: „Java – podstawy”, „ Java – platforma standardowa”, „Java – techniki programowania”, „Java – podstawy budowy aplikacji dla platformy Java EE”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Kontener i komponenty EJB
  • Archiwa aplikacji WAR i EAR
  • Mechanizmów ochrony spójności danych biznesowych
  • Zabezpieczeń stosowanych do autoryzacji w aplikacji biznesowej
  • Mechanizmów rejestrowania zdarzeń oraz kontroli odpowiedzialności w aplikacjach biznesowych
  • Obsługi błędów w aplikacjach biznesowych
  • Zastosowania usług sieciowych WebServices
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające na:
  • Dekompozycję logiki biznesowej aplikacji z podziałem na komponenty EJB
  • Dostarczanie oprogramowania w formacie WAR lub EAR
  • Stosowanie standardowych mechanizmów autoryzacji w aplikacjach biznesowych
  • Tworzenie aplikacji biznesowych bazujących na przetwarzaniu transakcji i mechanizmach blokad odpowiedzialnych za spójność danych biznesowych
  • Stosowanie mechanizmy rejestrowania zdarzeń w aplikacjach biznesowych
  • Obsługę błędów w aplikacjach biznesowych
  • Stosowanie usług sieciowych WebServices

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Programista Java EE
 • Java Web Developer
 • Java backend engineer

 

Harmonogram usługi:

 • 42 godziny lekcyjne
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 7 spotkań

 

button