Izabela Purtak-Andrysiak – specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

Konrad Jaszczyński – członek zarządu

Malwina Graczykowska – pełnomocnik zarządu

 

Nr telefonu: +48 42 207 22 00

E-mail: kontakt@techtrain.pl

Adres: ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź

 

KRS 0000470846
NIP 7792423173
Kapitał zakładowy 10 000 zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego