Izabela Purtak-Andrysiak – specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

Konrad Jaszczyński – członek zarządu

Malwina Graczykowska – pełnomocnik zarządu

 

Nr telefonu: +48 42 207 22 00

E-mail: kontakt@techtrain.pl

Adres: ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź

 

KRS 0000470846
NIP 7792423173
Kapitał zakładowy 10 000 zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

 

RODO – Inspektor

Pragniemy poinformować, iż naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Erwin Ryter.
Inspektor jest punktem kontaktowym dla Państwa w sprawach, których dane przetwarza administrator jak i dla organu nadzorczego czyli GIODO.
Kontakt możliwy pod nr tel.: 600 499 192; mail: inspektor.ryter@op.pl