LINUX – INFRASTRUKTURA SIECIOWA

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Klasyfikacja sieci komputerowych, adresacja IPv4 i IPv6, zasady komunikacji w sieciach komputerowych
 • Zarządzanie uczestnictwem w sieci
 • Ruting statyczny i dynamiczny RIP/OSPF
 • Zarządzanie serwerem DHCP
 • Zarządzaniem serwerem DNS
 • Tunele sieciowe, VPN
 • Mechanizmy kształtowania ruchu sieciowego zapewniające QoS
 • Konfiguracja zapory sieciowej

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla administratorów systemów Linux, osób mających umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux, w szczególności w zakresie obsługi CLI, zarządzania oprogramowaniem, usługami i zasobami systemowymi.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są wymienione powyżej kompetencje w zakresie administrowania systemami GNU/Linux. W przypadku osób nie mających doświadczenia w wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursów: „Linux – podstawy użytkowania i konfiguracji” oraz „Linux – zarządzanie systemem operacyjnym”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Sieci komputerowych
  • Inżynierii ruchu sieciowego
  • Usług sieciowych DNS i DHCP
  • Ochrony z użyciem zapory sieciowej
  • Zabezpieczania komunikacji sieciowej z wykorzystaniem VPN, IPSec
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Rozpoznawać topologie sieci, rozróżniać sieci logiczne w adresacji IPv4 i IPv6
  • Konfigurować interfejsy sieciowe oraz dokonywać ustawień w systemie operacyjnym zapewniających uczestnictwo w sieciach logicznych
  • Zarządzać trasowaniem pakietów IP z wykorzystaniem rutingu statycznego i dynamicznego
  • Zarządzać konfiguracją zapory sieciowej
  • Konfigurować i uruchamiać serwery usług DNS i DHCP
  • Zarządzać ruchem sieciowych poprzez mechanizmy QoS
  • Tworzyć tunele sieciowe, w tym także zabezpieczać komunikację sieciową z wykorzystaniem VPN

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Administrator sieci
 • Network administrator
 • Inżynier sieci
 • Inżynier ds. Utrzymania sieci

 

Harmonogram usługi:

 • 48 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 8 spotkań

 

button