LINUX PODSTAWOWE USŁUGI SIECIOWE

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Serwer HTTP Apache
 • Serwer HTTP Proxy
 • System zarządzania bazami danych PostgreSQL
 • System monitorowania usług Nagios
 • Aplikacja chmury plikowej

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla administratorów systemów Linux, osób mających umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux, w szczególności w zakresie zarządzania kontami użytkowników, oprogramowaniem, przynależnością do sieci, procesami, usługami, pamięcią.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są wymienione powyżej kompetencje w zakresie administrowania systemami GNU/Linux. W przypadku osób nie mających doświadczenia w wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursów: „Linux – podstawy użytkowania i konfiguracji” oraz „Linux – zarządzanie systemem operacyjnym”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Protokół i usługa HTTP
  • Pośrednik (proxy) dla protokołu HTTP
  • Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych
  • Monitorowanie stanu usług sieciowych
  • Chmury plikowe
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Udostępniać zasoby za pośrednictwem serwera HTTP Apache
  • Wdrażać serwer pośrednika (proxy) HTTP w typowych scenariuszach użycia
  • Badać wydajność dostarczania zasobów poprzez HTTP
  • Zarządzać relacyjnymi bazami danych utrzymywanymi przez PostgreSQL
  • Odwzorowywać topologie sieci i usług w systemie monitorowania Nagios
  • Wdrażać aplikację chmury plikowej i udostępniać w niej zasoby

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Network administrator
 • Administrator sieci
 • Infrastructure Engineer
 • Inżynier centrum monitoringu IT

 

Harmonogram usługi:

 • 30 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 5 spotkań

 

button