LINUX – PRZESTRZENIE SKŁADOWANIA

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Struktury katalogowe oraz właściwości plików, zarządzanie uprawnieniami w dostępie do plików
 • Podział na partycje dyskowe, tworzenie, konfigurowanie i montowanie systemów plików
 • Macierze programowe RAID
 • Zarządzanie wolumenami logicznymi LVM
 • Ochrona przechowywanych danych poprzez szyfrowanie
 • Kopie zapasowe danych

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla administratorów systemów Linux, osób mających umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux, w szczególności w zakresie obsługi CLI, zarządzania oprogramowaniem, usługami i zasobami systemowymi.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są wymienione powyżej kompetencje w zakresie administrowania systemami GNU/Linux. W przypadku osób nie mających doświadczenia w wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursów: „Linux – podstawy użytkowania i konfiguracji” oraz „Linux – zarządzanie systemem operacyjnym”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Struktur katalogowych i plików
  • Systemów plików
  • Macierzy RAID
  • Wolumenów logicznych LVM
  • Kopii zapasowych danych
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Zarządzać plikami i hierarchią katalogów w organizacji przechowywanych danych
  • Nadawać uprawnienia do plików i katalogów zgodnie z regułami dostępu do danych
  • Tworzyć, konfigurować i udostępniać systemy plików
  • Budować macierze RAID w różnych konfiguracjach i poziomach
  • Zarządzać logiczną warstwą urządzeń blokowych z wykorzystaniem LVM z uwzględnieniem dynamicznej zmiany ich rozmiarów oraz tworzyć ich migawki (snapshot)
  • Szyfrować zawartość pamięci masowej
  • Tworzyć i odtwarzać kopie zapasowe danych

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Linux administrator
 • Infrastructure Engineer
 • Storage and backup administrator

 

Harmonogram usługi:

 • 36 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 6 spotkań

 

button