LINUX – SYSTEMY ROZPROSZONE

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Środowisko wirtualizacji KVM
 • Tworzenie sieciowych systemów NFS, GlusterFS
 • Zdalne przestrzenie składowania danych z wykorzystaniem iSCSI
 • Klastry usług sieciowych w technologii LVS
 • Mechanizmy wysokiej dostępności HA
 • Centralizacja zarządzania infrastrukturą rozproszoną

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób znających metody zarządzania systemem GNU/Linux, zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie konfiguracji lokalnej przestrzeni składowania danych oraz ochrony przechowywanych danych
 • Dla skorzystania z kursu niezbędne są podstawowe umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux, w szczególności w zakresie korzystania z powłoki, zarządzania kontami i oprogramowaniem, usługami i zasobami systemowymi oraz sieci komputerowych.
 • W przypadku osób nie mających doświadczenia w wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu „Linux – podstawy użytkowania i konfiguracji”, „Linux – zarządzanie systemem operacyjnym” oraz „Linux – infrastruktura sieciowa”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
  • Środowisk wirtualizacji
  • Tworzenia zdalnych przestrzeni składowania danych i sieciowych systemów plików
  • Budowania klastrów świadczących usługi sieciowe
  • Zapewniania wysokiej dostępności HA dla usług sieciowych
  • Scentralizowanego zarządzania infrastrukturą rozproszoną
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające:
  • Zarządzać maszynami w środowisku wirtualizacji
  • Konfiguracji i udostępniania zdalnych przestrzeni składowania danych
  • Tworzyć, konfigurować i udostępniać sieciowe systemy plików
  • Budować klastry świadczące usługi sieciowe
  • Tworzyć usługi sieciowe z wysokim poziomem dostępności
  • Centralnie zarządzać infrastrukturą rozproszoną

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Inżynier sieci
 • Specjalista ds. Infrastruktury
 • Inżynier centrum monitoringu IT
 • Administrator wirtualizacji.

 

Harmonogram usługi:

 • 36 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 6 spotkań

 

button