LINUX ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OPERACYJNYM

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Uruchamianie systemu i usługi
 • Monitorowanie przetwarzania zadań
 • Zarządzanie pamięcią, dzienniki systemowe
 • Grupy kontrolne i kontenery procesów
 • SELinux

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób mających podstawowe umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux, w szczególności w zakresie korzystania z powłoki, zarządzania kontami użytkowników, oprogramowaniem i przynależnością do sieci.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są wymienione powyżej kompetencje w zakresie administrowania systemami GNU/Linux. W przypadku osób nie mających doświadczenia w wymienionym zakresie zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu” Linux – podstawy użytkowania i konfiguracji”

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu
  • Przebieg uruchamiania systemu
  • Procesy i ich właściwości, algorytmy szeregowania procesów
  • Pamięć wirtualna
  • Grupy kontrolne procesów
  • Kontenery procesów
  • SELinux
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające
  • Ingerować w standardowy przebieg uruchamiania systemu
  • Zarządzać usługami systemowymi
  • Monitorować procesy, zmieniać ich priorytety i polityki szeregowania
  • Zarządzać pamięcią wirtualna i przestrzenią wymiany
  • Monitorować dzienniki zdarzeń
  • Ustawiać ograniczenia dla grup kontrolnych procesów
  • Instalować i uruchamiać kontenery procesów
  • Analizować i modyfikować politykę SELinux

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Administrator systemu Linux
 • Linux maintainer
 • Linux administrator

 

Harmonogram usługi:

 • 30 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 5 spotkań

 

button