PODSTAWY BUDOWY APLIKACJI DLA PLATFORMY JAVA EE

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Architektura kontener – komponent, kontener serwletów, ziarna zarządzane
 • Framework Java Server Faces
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne, klasy encyjne
 • Cykl życia encji, zarządca encji
 • Mapowanie związków

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla programistów Java, swobodnie posługujących się tym językiem. W szczególności oprócz znajomości typów danych, instrukcji oraz modelu obiektowego niezbędna jest znajomość zagadnień takich jak kontenery danych (kolekcje) oraz typy generyczne.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędne są wymienione wyżej kompetencje w zakresie podstaw programowania w języku Java. Wskazana jest także znajomość podstaw projektowania aplikacji i wzorców projektowych, a także mechanizmu refleksji i sprawność w posługiwaniu się środowiskiem programistycznym.
 • Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu „ Java – podstawy” oraz „Java – platforma standardowa”. Pomocne będzie ukończenie kursu „Java – techniki programowania” oraz „Java – wzorce projektowe”.

 

W ramach kursu:

 • Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu
  • Programowanie w architekturze kontener-komponent
  • Kontener Web w platformie Java EE
  • Ziarna zarządzane przez kontener Web
  • Wzorzec MVC, framework Java Server Faces
  • Mapowanie obiektowo-relacyjne, klasy encyjne
  • Cykl życia obiektu encji, zarządca encji
 • Słuchacz będzie mógł nabyć umiejętności pozwalające
  • Tworzyć dynamiczne strony Java Server Faces
  • Stosować ziarna zarządzane jako model danych aplikacji Web
  • Stosować ziarna zarządzane jako szkielet logiki aplikacji Web
  • Dobierać zasięgi ziaren zarządzanych dla zapewnienia pożądanego przepływu danych w aplikacji
  • Dostarczać aplikacji zasoby niezbędne dla korzystania z baz danych
  • Odwzorowywać struktury i związki danych w modelu obiektowym oraz relacyjnym
  • Zarządzać stanem obiektów encji

 

Kompetencje nabywane w ramach tego kursu są wymagane na następujących stanowiskach:

 • Software application engineer
 • Programista Java EE
 • Java Web Developer

 

Harmonogram usługi:

 • 36 godzin lekcyjnych
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu; łącznie 6 spotkań

 

button