PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO CZ. I

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Tablice
 • Mechanizm indeksowania
 • Złożone typy danych
 • Funkcje i ich przeładowanie,
 • Klasy
 • Obiekty
 • Cechy programowania obiektowego
 • Modyfikatory dostępu
 • Tworzenie obiektów
 • Konstruktor
 • Wzorce projektowe

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy programowania strukturalnego, potrafią posługiwać się środowiskiem programistycznym, tworzyć proste aplikacje.
 • Do tego żeby efektywnie uczestniczyć w tym kursie są dobre umiejętności związane z:
  • obsługą komputera i systemu operacyjnego
  • tworzeniem dokumentów tekstowych w dowolnym edytorze
  • szybkim pisaniem na klawiaturze
  • wyszukiwanie informacji w Internecie
  • podstawowa znajomość języka angielskiego

 

W ramach kursu uczestnik będzie miał możliwość:

 • Rozwinięcia i utrwalenia kompetencji z zakresu kursu „Programowanie strukturalne i podstawy programowania obiektowego”
 • Poznania złożonych typów danych
 • Nauczenia się jak tworzyć i wykorzystywać funkcje oraz stosować przeładowanie
 • Nauczenia się podstaw programowania obiektowego

 

Harmonogram usługi:

 • 24 godziny lekcyjne
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu lub piątek/sobota; łącznie 4 spotkania

 

button