PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO

 

Zakres merytoryczny kursu:

 • Algorytmy
 • Typy danych
 • Instrukcje sterujące
 • Pętle
 • Typy proste
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle i operatory

 

Dla kogo:

 • Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie mają wiedzy w zakresie programowania.
 • Do tego żeby efektywnie uczestniczyć w tym kursie są dobre umiejętności związane z:
  • obsługą komputera i systemu operacyjnego
  • tworzeniem dokumentów tekstowych w dowolnym edytorze
  • szybkim pisaniem na klawiaturze
  • wyszukiwanie informacji w Internecie
  • podstawowa znajomość języka angielskiego

 

W ramach kursu uczestnik będzie miał możliwość:

 • Poznania zasady posługiwania się środowiskiem programistycznym
 • Poznania składnie i możliwości języka C++ oraz poprawnego definiowania zasad programowania strukturalnego i obiektowego
 • Nauczenia się projektowania i wykonywania aplikacji opracowujących i analizujących wybrane dane wykorzystując interfejs tekstowy
 • Nauczenia się realizowania wybranej części aplikacji oraz przystosowywania jej do współpracy z kodem programów współuczestników projektu
 • Nauczenia się wykorzystywania efektów pracy innych osób dla osiągnięcia zakładanego celu projektu

 

Harmonogram usługi:

 • 24 godziny lekcyjne
 • Dwa spotkania po 6 godzin lekcyjnych w tygodniu lub piątek/sobota; łącznie 4 spotkania

 

button